Członkostwo w Klastrze

Członkostwo w Klastrze. Członkiem Klastra Spożywczego może zostać każda firma działająca w sektorze spożywczym lub związana z tym sektorem, np. firma świadcząca usługi. Warunkiem uczestnictwa w klastrze jest posiadanie przez firmę minimum 50% kapitału polskiego.

Siedziba lub oddział firmy musi być zarejestrowana na terenie Rzeczpospolitej Polski m.in. ze względu na potrzebę czynnego uczestnictwa w życiu Klastra.

Kto może zostać członkiem Klastra?

  • Członkowie Klastra dzielą się na sześć grup merytorycznych:
  • Przedsiębiorstwa – firmy bezpośrednio działające w obszarze spożywczym
  • Gospodarstwa rolne, prowadzące m.in. pozarolnicza działalność w zakresie przetwórstwa
  • Jednostki naukowe oraz laboratoria badawcze związane z sektorem spożywczym
  • Instytuty Badawczo-Rozwojowe (B&R) w tej grupie znajdują się ośrodki badawcza i instytuty naukowe,
  • Podmioty związane z Edukacją (Edu) oraz szkół prowadzących kształcenie w zakresie przemysłu spozywczego
  • Ośrodki Otoczenia Biznesu – podmioty świadczące usługi na rzecz sektora spożywczego
  • Podmioty administracji publicznej, wspierające działalność sektora spożywczego.

Składki członkowskie

Współpraca z Polskim Klastrem Spożywczym  jest nieodpłatna (nie pobieamy składek członkowskich). Opłata jednorazowa, wpisowa – administracyjna to 150 zł brutto.

Naszą misją jest zwiększenie potencjału polskich przedsiębiorstw oraz gospodarstw rolnych w celu obniżania kosztów produkcji i przetwórstwa, a także tworzenia polskich technologii rozwiązań bez udziału kapitału obcego, by służyły one polskim przedsiębiorstwom, gospodarstwom rolnym a w rezultacie Polakom.

Zwiększając konkurencyjność polskiej gospodarki na arenie międzynarodowej można osiągnąć więcej, szczególnie w obszarze potrzeb, zmian społecznych oraz rosnącej konkurencyjności. Łącząc potencjał biznesu, nauki i wytwórców, będziemy w stanie łatwiej i efektywniej reagować odnośnie wpływu, szans i zagrożeń polityki UE.

Skontaktuj się z nami!