Jak przystąpić do klastra?

Jak przystąpić do klastra? Przystąpienie do Klastra wiąże się dla firmy lub instytucji z podpisaniem deklaracji członkowskiej.

  • Deklaracja firmy – POBIERZ
  • Deklaracja dla Instytucji Otoczenia Biznesu – POBIERZ
  • Deklaracja dla uczelni – POBIERZ

Dokumenty należy przesłać droga elektroniczną na adres: biuro(at)kirg.pl, a także pocztową:

  • Krajowa Izba Rozwoju Gospodarki
  • Al. Niepodległości 18/428, 70-412 Szczecin.

Udział w Klastrze jest potwierdzany wymiana dokumentów, a także zaświadczeniem (w przypadku gdy firma potrzebuje takiej formy okazania się lub reprezentacji)

Członkostwo wiąże się z nawiązaniem współpracy, która może polegać na:

  • wymianie doświadczeń
  • fakultatywnym uczestnictwie w konferencjach, spotkaniach networkingowych
  • fakultatywnym udziale w krótkich ankietach
  • współorganizacji wydarzeń tj. targi, wystawy, panele, konferencje, szkolenia

Zakres udziału, zależny od członka Klastra. Nastawiamy się na pomoc, współprace i organizację tego rodzaju inicjatyw, które mają budować możliwości przedsiębiorstw, uczelni i innych podmiotów aktywnie biorących udział w Klastrze.

Wspólnie z innymi klastrami organizowane sa także spotkania międzybranżowe, tzn. inicjatywy, które mają inicjować projekty, nowe usługi, wydarzenia na pograniczu sektorów gospodarki. Przykładem mogą tutaj być spotkania pomiędzy firmami z branży spożywczej i sektora IT.

 Skontaktuj się z nami!