Śląska Wyższa Szkoła Medyczna

Śląska Wyższa Szkoła Medyczna to pierwsza niepubliczna specjalistyczna wyższa szkoła medyczna na Śląsku, jedna z nielicznych w Polsce. Jej powstanie jest wynikiem współpracy wybitnych specjalistów z dziedziny nauk medycznych cieszących się krajową i międzynarodową sławą. Uznany zespół specjalistów, dostrzegając potrzebę elastycznego kształcenia w specjalnościach zawodów medycznych, postanowił wyjść naprzeciw oczekiwaniom polskiego i europejskiego rynku pracy. Pragnienie kształcenia w nowoczesny sposób doskonale przygotowanych teoretycznie i praktycznie absolwentów stanowi podstawę sformułowania obecnej misji Uczelni.

Misją Śląskiej Wyższej Szkoły Medycznej jest kształcenie specjalistów zgodnie z najwyższymi standardami edukacyjnymi, według programów dostosowanych do dynamicznie zmieniających się potrzeb rynku regionu i kraju.

Wizją SWSM jest utrzymanie jak najwyższej jakości kształcenia i badań naukowych oraz kształtowanie postaw moralnych.

CEL TEN UCZELNIA WYPEŁNIA M.IN. POPRZEZ:

Zapewnienie właściwych warunków studiowania.

Śląska Wyższa Szkoła Medyczna dysponuje specjalistycznymi pracowniami, posiada pomoce dydaktyczne niezbędne w procesie kształcenia przedmiotów ogólnych i specjalistycznych. Posiada bibliotekę i czytelnię.

Koordynację i doskonalenie jakości programów.

W uczelni istnieje ciało kolegialne – Uczelniany Zespół ds. Jakości Kształcenia, dokonujący okresowej oceny programów, oraz dbający o dobór treści i metod nauczania.

Strona internetowa: www.swsm.pl

Adres:  40-085 Katowice, woj. śląskie, ul. Mickiewicza 29 (centrum miasta)

Telefon: 32 207-27-10

Email: info@swsm.pl, rekrutacja@swsm.pl

Skontaktuj się z nami!