Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Kierunek Gastronomia i Hotelarstwo w szkole gospodarstwa wiejskiego to kierunek inżynierski, odpowiadający 6 poziomowi Europejskich Ram Kwalifikacyjnych, realizowany przez 3,5 roku na studiach stacjonarnych lub 4 lata na studia niestacjonarnych realizowanych trybem zaocznym. Profil praktyczny kierunku wynika z założenia, że absolwenci będą przede wszystkim wyposażeni w umiejętności praktyczne, predestynujące ich do wykonywania zawodu gastronoma lub hotelarza na poziomie operacyjnym. Zdobyta wiedza służyć im będzie jako uzasadnienie w podejmowaniu konkretnych decyzji rozwiązujących problemy jakie napotkają w praktyce. Profil praktyczny kształcenia obejmuje zajęcia służące zdobyciu przez studenta niezbędnych umiejętności z zakresu objętego kierunkiem studiów. Zakres merytoryczny kierunku mieści się w obszarze badań prowadzonych na Wydziale Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji, odpowiadających dyscyplinie naukowej technologia żywności i żywienie. Absolwent ma wiedzę, umiejętności i kompetencje do pracy w branży gastronomicznej i hotelarskiej na różnych stanowiskach, zarówno operacyjnych, jak i kierowniczych oraz do prowadzenia własnej działalności gospodarczej.

Strona internetowa: http://www.sggw.pl/

Adres: UL.NOWOURSYNOWSKA 166, 02-787 WARSZAWA

Telefon:  (48 22) 59 31 000

Email: dwrb@sggw.pl

Skontaktuj się z nami!