Usługa Brokera Innowacji

Usługa Brokera Innowacji stanowi łącznik pomiędzy biznesem a nauką. Jest to specjalistyczna instytucja bądź osoba współpracująca z uczelniami, która pomaga naukowcom opracowującym projekty o dużym potencjale rynkowym w komercjalizacji wyników ich prac. W praktyce oznacza to pośredniczenie w sprzedaży badań naukowych przedsiębiorcom, co przyczynia się do wprowadzenia nowych rozwiązań i produktów na rynek. Broker zapewnia więc przedsiębiorcom pomoc we wdrażaniu i pozyskiwaniu innowacyjnych technologii, a pracownikom naukowym udziela pomocy w zakresie sprzedaży wynalazków i technologii.

Brokerzy zajmują się także pomocą w przeprowadzeniu transakcji (negocjacje, podpisanie umowy itd.), uzyskiwaniu dofinansowania na projekty naukowe, opatentowaniu badania bądź technologii, tworzeniem konsorcjów naukowo-przemysłowych oraz szeroko rozumianym wdrażaniem innowacji.

Brokerzy przynoszą korzyści zarówno dla przedsiębiorców, jak i placówek naukowych i naukowców indywidualnych. Dzięki jego pomocy pracownicy naukowi skupić się mogą tylko na swoich badaniach, a sprawy związane z rynkiem powierzają w ręce specjalistów. Przedsiębiorcy natomiast nie muszą sami interesować się pracami na uczelni, gdyż broker stanowi pośrednik pomiędzy nimi a środowiskiem naukowym dostarczającym nowych technologii.

Klaster spożywczy współpracuje z indywidualnymi brokerami innowacji, a także sam, ze względu na zakres swojej działalności, nazywany może być brokerem. Pośredniczy on bowiem w kontaktach między naukowcami a przedsiębiorstwami członkowskimi.

Zobacz więcej na stronie brokerzy.innowacji.pl.

Skontaktuj się z nami!