Promieniowanie żywności

Promieniowanie żywności. Poddawanie produktów spożywczych promieniowaniu jonizującemu to technologia poprawiająca bezpieczeństwo i zwiększająca czas przydatności do spożycia produktów poprzez zredukowanie bądź całkowite wyeliminowanie mikroorganizmów i insektów. Promieniowanie poprawia bezpieczeństwo produktów tak samo jak na przykład pasteryzacja w przypadku mleka.

Promieniowania używa się aby zapobiec chorobom przenoszonym poprzez pożywienie (wyeliminowanie organizmów za nie odpowiedzialnych, np. salmonelli), zakonserwować żywność, pozbyć się insektów (np. przewożonych na tropikalnych owocach), przedłużyć czas dojrzewania warzyw/owoców czy sterylizować jedzenie.

Promieniowanie nie sprawia, że jedzenie staje się radioaktywne, traci wartości odżywcze czy zmienia smak bądź wygląd. Wszelkie zmiany spowodowane promieniowaniem są minimalne i nie sposób jest dostrzec, czy dane pożywienie zostało napromieniowane. Napromieniowane produkty są bezpieczne do jedzenia, co potwierdzają organizacje takie jak np. Światowa Organizacja Zdrowia.

Napromieniowane pożywienie jest oznaczone międzynarodowym symbolem. Ten zielony okrągły znaczek nazywa się Radura.

Do promieniowania żywności używa się promieni Gamma, promieni X oraz wiązki elektronowej. Napromieniowane produkty nie są jeszcze powszechne, ale promieniowania używa się standardowo także w innych celach, jak np. sterylizacja sprzętu medycznego i domowego typu środki opatrunkowe, składniki kosmetyków czy korki do butelek. Zarówno promienie Gamma jak i X wykorzystywane są również powszechnie w medycynie.

Skontaktuj się z nami!