Żywność ekologiczna

Żywność ekologiczna stanowi pożywienie produkowane bez wykorzystania nawozów sztucznych oraz chemicznych środków ochrony roślin, wraz z zachowaniem różnorodności biologicznej i dbałością o żyzność gleby. Żywność ekologiczna jest żywnością certyfikowaną, której sposób wytwarzania musi odpowiadać zasadom zawartym w Rozporządzeniu Unii Europejskiej.

Żywność ekologiczną charakteryzują następujące cechy:

  • zawiera jedynie naturalne substancje – jest wolna od środków konserwujących, zapachowych, smakowych, a także sztucznych barwników;
  • do jej wytworzenia nie wykorzystuje się sztucznych nawozów oraz środków ochrony roślin;
  • stanowi podstawę  żywienia zwierząt w ekologicznych gospodarstwach, które wykorzystują do tego celu ekologiczne produkty, będące najczęściej ich własnym wytworem.

Nabywający ekologiczną żywność otrzymują wyroby, które na wszystkich etapach produkcji podlegają ekologicznym metodom wytwarzania, a także szczegółowemu systemowi kontroli wraz z koniecznością uzyskania certyfikatu od instytucji certyfikującej.

Skontaktuj się z nami!