Żywność modyfikowana genetycznie

Żywność modyfikowana genetycznie, oznacza żywność, która została wyprodukowana z GMO – genetycznie zmodyfikowanych organizmów (ang. genetically modified organisms). Modyfikacja opiera się wszczepianiu do genomu ulepszanego organizmu elementu DNA z innej jednostki, który odpowiada za daną właściwość. Modyfikacji może również służyć przekształcenie występującego w organizmie genu oraz trwałe jego usunięcie.

Materiał genetyczny tych organizmów został przekształcony w sposób nie występujący w warunkach naturalnej rekombinacji lub krzyżowania się. Są to produkty przeznaczenia spożywczego, które w części lub całości składają się z GMO, a także te, które nie zawierają w swoim składzie tych organizmów, ale zostały z nich wyprodukowane.

Obecnie stosowanie GMO pozwala m.in. zwiększyć produkcję żywności przy mniejszej powierzchni uprawnej, ograniczyć, zredukować korzystanie z nawozów chemicznych, środków ochrony roślin negatywnie oddziałujących na środowisko, a także zmniejszyć wykorzystanie wody.

Skontaktuj się z nami!