Klaster spożywczy to grupa zrzeszająca  przedsiębiorstwa działające w branży spożywczej, producentów żywności, uczelnie wyższe, władzę samorządową oraz jednostki naukowe i badawcze.

Powodem założenia Polskiego Klastra Spożywczego jest potrzeba rozwoju lokalnego przemysłu spożywczego oraz zainicjowanie współpracy pomiędzy sektorem spożywczym oraz szeroko rozumianym sektorem nauki.

Więcej: TUTAJ