Misja Klastra

Misja klastra to wspieranie rozwoju regionalnego przemysłu spożywczego. W tym celu klaster koordynuje współpracę pomiędzy przedsiębiorstwami z tej branży oraz władzami samorządowymi, jednostkami naukowymi i środowiskiem akademickim. Poszczególne cele obejmują wykorzystanie współpracy do promowania przedsiębiorstw członkowskich i opracowanie wspólnego marketingu, podniesienie poziomu usług i produktów, wypracowanie innowacyjnych technik i rozwiązań, wymianę wiedzy i doświadczeń, wspólne przeprowadzanie badań, pozyskiwanie dofinansowań, organizację szkoleń, konferencji, targów; a także zapewnienie członkom doradztwa marketingowego, finansowego i prawnego.

Klaster stanowi także jednolitą reprezentację sektora przed władzami państwowymi lub organizacjami zagranicznymi. Działania te służyć mają podniesieniu poziomu konkurencyjności zarówno poszczególnych przedsiębiorstw, jak i całego lokalnego sektora spożywczego.

Skontaktuj się z nami!