Innowacje powinny być wprowadzane w sposób ergonomiczny. W tym celu przydatne jest wprowadzanie wdrożeń różnej maści, mających na celu poprawę funkcjonowania przedsiębiorstwa czy ośrodka naukowego lub zwiększenie produktywności pracownika naukowego. Klaster umożliwia swoim członkom wprowadzenie takich wdrożeń, jak:

  • wdrożenia informatyczne,
  • wdrożenia HR
  • wdrożenia ochrony danych,
  • wdrożenia efektywności energetycznej,
  • ubezpieczeniowo-zdrowotne,
  • certyfikację.

Więcej informacji można znaleźć na stronie centrum.wdrozen.pl